Hyvinvointia Arjesta asiakasrekisterin tietosuojaseloste ja informointiasiakirja

Laadittu 2.5.2022. Viimeisin muutos 2.5.2022.

 1. Rekisterinpitäjä

  Hyvinvointia Arjesta, Paula Sallinen. Y-tunnus: 2101331-0. Puhelin: 040 142 6574

 2. Hyvinvointia Arjesta tmi:n asiakasrekisteri asioista vastaava yhteyshenkilö

  Paula Sallinen. Puhelin: +358 40 142 6574, paula(at)hyvinvointiaarjesta.fi

  Yhteydenotot rekisteriasioihin liittyen pyydämme osoittamaan asiakasrekisteri asioista vastaavalle yhteyshenkilöllemme.

 3. Rekisterin nimi

  Asiakasrekisteri

  www.hyvinvointiaarjesta.fi, yhteydenottolomakkeen rekisteri.

 4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

  Henkilötietojen, sekä yksityis- että yritysasiakkaiden, käsittelyn tarkoituksena on yhteydenottolomakkeen kautta tulleisiin yhteydenottopyyntöihin vastaaminen.

 5. Rekisterin tietosisältö

  Asiakasrekisteri sisältää asiakkaan verkkosivuilla (lueteltu kohdassa 3) luovuttamat tiedot. Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja:

  • Käyttäjän nimi
  • Käyttäjän sähköpostiosoite

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Saamme tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä: rekisteröidyiltä itseltään yhteydenottolomakkeen täytön yhteydessä.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Käsittelemme tietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia yhteistyökumppaneita tietosuojalainsäädännön ohjeiden mukaisesti. Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisteritiedot on suojeltu asianmukaisin vaatimuksin. Mahdollisista tietoturvaloukkauksista ilmoitetaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, kuitenkin niin että säilytysaika on mahdollisimman lyhyt. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

 9. Rekisteröidyn oikeudet

  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle (tai muu reksiterinpitäjän määrittelemä toimintatapa. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeustulla unohdetuksi"). Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytäätarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 11. Tietosuojaselosteen muutokset

  Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.